ROLETY EXTERIÉROVÉ – HLINÍKOVÉ, PLASTOVÉ

rolety-exterierove

Exteriérové rolety svojimi vlastnosťami spĺňajú požiadavky na zatemnenie interiéru, na zvýšenie ochrany a bezpečnosti súkromia.

UZATVÁRANIE BALKÓNOV

Rolety môžu byť pevné alebo pohyblivé. Oba druhy charakterizuje masívna a proti poveternostným vplyvom odolná konštrukcia. Pevné protislnečné clony sa v našich zemepisných šírkach používajú skôr ako architektonický prvok na dotváranie priečelia alebo celkového vzhľadu budovy – poznáme ich aj pod názvom slnolamy.

Rolety si môžete usporiadať horizontálne i vertikálne, ale bez ohľadu na to, v akej polohe sú zabudované, majú z fyzikálneho hľadiska len jedinú funkciu: v každom prípade tlmia priamo dopadajúce svetlo.

Pohyblivá clona sa môže premenlivo nastaviť (automaticky alebo manuálne) na základe vonkajších klimatických podmienok – reguluje najmä prenikanie svetla, tepla a čiastočne aj hluku a plní tak základné faktory našej pohody.

Výhodou oboch druhov exteriérových clôn je, že okrem spomínanej ochrany pred neželaným teplom, svetlom a vplyvmi počasia nebránia bezkonfliktnej manipulácii s okennými krídlami z interiéru a zvonku tvoria nielen pohľadovú, ale aj fyzickú bariéru. V zásade však ide o cenovo náročnejšie spôsoby ochrany pred slnkom a poveternostnými vplyvmi. Určitou nevýhodou môže byť aj zvýšená možnosť znečistenia týchto systémov.

rolety-balkony rolety-clony-hlinikove-plastove

ROLETY – VIAC INFORMÁCIÍ

Rolety exteriérové, balkónové, Rolety hliníkové, Rolety plastové, tieniaca technika, rolety – clony